Uncategorized

De hersenen van een omgekeerde geocache aan de buitenkant

zetten een omgekeerde geocache – een doos dat alleen in een bepaald geografisch gebied wordt geopend – is hier de voorkeur aan Hackaday. We zien een hoop verschillende implementaties, maar veel van de tijd, de ontwikkelingen zijn vrij gelijkaardig. Van het programma dat een GPS-ontvanger uitsluitend aan een omgekeerde geocache wijdt, is geen goedkoop vooruitzicht, dus [Eric] kwam met een veel betere oplossing. Hij gebruikt een verstandige telefoon als de hersenen van zijn geocache, waardoor hij de GPS evenals scherm buiten de vergrendelde doos kan houden.

De ontwikkeling begon door een oude doos te ontdekken en het te wijzigen, zodat het kan worden vergrendeld met een servo. De enige andere bits van elektronica in de doos zijn een IOIO-bord, een batterij, evenals een I2C EEPROM voor het opslaan van een paar instellingen. Aan de telefoonzijde van dingen, heeft [Eric] een Android-app samengesteld om te dienen als zowel de programmeerinterface, UI, evenals GPS-hardware voor zijn omgekeerde geocache. Het is precies zoals alle andere omgekeerde geocaches die we hebben gezien, alleen deze keer rond de bedieningselementen zijn draadloos.

[Eric] Maak een video die zijn omgekeerde geocache demoteerde. Je kunt dat na de pauze inspecteren.